Gamla Nusnäsbilder


MålarAnders, Maria och Elsa med byoxen!

Om Nusnäs

Nusnäs är en by med riktigt gamla anor.

Redan från  tidig medeltid finns information som tyder på att här funnits bosättningar med jordbruk och hantverk som huvudsyssla.
I jordeboken från 1539 upptas 14 skattebönder i Nusnäs och lämningar från järnframställningsplatser från järnåldern har hittats inom byns gränser längs sjöstranden. Timrade härbren och lador som är många hundra år står fortfarande på gårdar och ängar runt om byn, det äldsta är dock flyttat till Zorns Gammelgård i Mora. Ett härbre som timrats av stockar som fälldes vintern 1308-09.

Hantverk i form av Dalaskåp och Mora Klock fodral. Korgmakeri har även varit en mycket stor inkomstkälla för många allra helst under 1940-50 talet då ca 40 korgmakare var i gång här i byn.

Idag är Nusnäs en by som har ca. 400 hushåll som åretrunt boende och betydligt fler under sommaren. Byn har dagis, skola och fritids samt idrottsplats och festplats.

Många företagare finns i byn och mest känd av dem alla är Sverigesymbolen Dalahästen som under 1920-talet började produceras i stor skala. Uppkomsten av symbolen är dock långt mycket äldre då timmermän i skogskojjorna under 1800-talet hade som sysselsättning att på kvällarna sitta och tälja figurer i trä till barnen där hemma och många gånger var det den trogna arbetskamraten hästen som avbildades.

Längs hela by stranden ligger 300 båthus tätt på rad och denna miljö är genom sin omfattning unik för Siljan. Vid stranden intill båthusen finns också notskålar på vilka noten hängs upp. Nusnäsborna har sedan lång tid tillbaka varit Siljans storfiskare.
Nere i hamnen finns en stor ångbåtsbrygga där ångbåtarna lade till för att hämta resande på den tiden när dessa stora båtar trafikerade Siljan

I byn finns många vackra kulturbyggnader att se på och vi har även ett rikt djurliv i våra skogar. Siljan bjuder på de bästa förutsänningarna för olika soters vattensport både sommar som vinter.
Var du än befinner dig i byn är det bara att ta backen ner till Båthusvägen så har du hela "Mashavet" framför dina fötter.....