Ekumenisk Gudstjänst 2 oktober kl. 17 i Nusnäs Missionshus

IMG_1704 3

2011-09-28

Medverkande Jack Gullholm och Eva Reither med flera. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i Missionshuset.