Bysamfälligheten går online!

For nyhetssidan pa nusans se

2015-05-08

Från och med idag så kan du nu se och läsa om vad Nusnäs Bysamfällighet har för uppgifter på sin lott. Deras hemsida har varit under konstruktion en tid men är from idag 8 maj tillgänglig för alla att läsa på internet. Här vill de informera om vad de som samfällighetsförening har under sina vingar, här kan du läsa om vad som gäller för att få ta över ett båthus, var och vilken mark som ligger under bysamfällighetens men även vilka kultrubyggnader som de ansvarar för i byn med omnejd.