Program för årets Julmarknad 23 november!

Program framsida

2014-11-11

Här hittar du ett program på samtliga medverkande i årets julmarknad men även en vädjan från organisationen om att hålla vägar framkomliga och att parkera på anvisad plats och med förstånd. Viktigt att utryckningsfordon kan ta sig fram om olyckan skulle vara framme! Ha en mycket trevlig Julmarknadsdag i Nusnäs

Är du bybo så har vi en speciell vädjan till dig och då "klickar" du på länken här nedan som heter
"Julmarknadsprogram Nusnäs by 2014"