Information till dig som vill lägga skräp i byns kase!

IMG_2591 2

2013-04-18

Nusnäs IF som är ansvariga för byns kase vädjar härmed till dig som tänkt passa på att slänga skräp! Läs här nedan NUSNÄS IF´s informationsbrev till dig som bybo och deltagare av byns firande!

VALBORGSMÄSSOAFTON
Nusnäs IF behöver din hjälp om vi ska kunna genomföra Valborgsmässofirandet tisdag 30 april. Din hjälp börjar med det som ska vara i kasen och storleken på den. Vi har varit i kontakt med Räddningstjänsten i Mora och fått information om vad som gäller för att vi ska få tända en kase.
Vi kommer att begränsa oss till enbart torra kvistar och rent trä.
Föreskrifterna säger att ur miljösynpunkt är det förbjudet att bränna t.ex. däck, stoppade möbler, plastmattor, impregnerat virke eller brännbara vätskor.
Innehållet i kasen får ej orsaka olägenhet eller skada på människor, egendom eller miljön.
Under kvällen behöver vi även hjälp med olika funktionärsuppgifter. Vi är också mycket tacksamma att ni som kör saker till kasen även hjälper oss under kvällen.
Kontaktpersoner är Leif-Arne Halvarsson tel. 0250-37 543, 072-210 11 31
och Staffan Larsson tel. 0250-37 478.