Nusnäs Vägsamfällighet informerar!

2012-11-20

Nusnäs Vägsamfällighetsförening informerar:
Det har gjorts en hel del väg och dikesförbättringar på flera av Nusnäs skogsvägar . Detta pga. att det vid skogsavverkningar lagts virke i dikena för att komma in på marken och det har medfört sönderkörda dikesvallar och stopp i vattenflödet i diken längs med vägen.
Dessa vägskador, som blivit påflöjden, kan undvvikas om en trumma läggs ner, minst 30 cm diameter, vid större vattenflöde ex. av bäck skall större dimension väljas.

Givetvis gäller det ,att underrätta anlitad entreprenör vid avverkningar.
Respektera denna uppmaning och
information
Två vägbommar som har aktiverats och nu stängt av vägen efter vägrenoveringar är Femvägen-
Bråmåmyrsvägen och Fiskdammsvägen. Vägbommarna öppnas igen när frosten kommit och tjälen gått i marken.