Caféverksamheten för seniorer startar upp igen!

Caféverksamheten

2012-09-11

Idag tisdag 11 september kl. 12-15 startar den populära caféverksamheten för byns seniorer upp igen. Underhållning idag av Rut och Gänget!

7 tisdagar fram till jul kommer man att arrangera café och underhållning för alla som vill vara med.

Eftersom många seniorer ej har tillgång till Nusnäs Hemsida via dator vill vi uppmana dig som läsare att informera de äldre i din närmaste omkrets. Finns problem med att ta sig till eller från bygdegården så erbjuds hämtning och hemskjutsning om man bara ringer Inga-Britt på tfn. 37221

Platsen är Nusnäs Bygdegård och tiden alltid kl. 12-15. Här nedan ser du vilka datum som är aktuella under hösten. Underhållning för varje datum kommer allt eftersom!

Hösten 2012
11 sept - Rut & Gänget
25 sept - Våmhus cittragrupp
9 oktober - 65 Plus
23 oktober
6 november
20 november
4 december