Ytterligare en förening går online!

20120829399 2

2012-09-03

Nu är det Nusnäs Vägars Samfällighetsförening som öppnat en egen sida under nusnas.se.
Här kan du som boende i byn läsa vad som gäller för våra vägar, de som inte komunen ansvarar för, samt hur vi alla skall göra för att hjälpas åt att hålla dessa vägar farbara och säkra.
Här kan du även läsa protokoll från senaste mötet samt även hitta kontaktuppgifter om du har frågor gällande ovanstående.