Blomsterfonden har årsmöte 22 maj kl.18.30

2012-05-13

Blomsterfonden vill med denna information påvisa att deras årsmöte hålls i Nusnäs Bygdegård 22 maj kl. 18.30.

Ärenden enl. stadgarna och samtliga bjuds på kaffe/the och kaka.
Alla hälsas välkomna!