Missionshuset håller gåvoauktion!

2012-03-13

Missionshuset kommer att hålla en gåvoauktion den 25 mars kl. 15 och inför denna hoppas man på många fina gåvor från bybor och andra givare! Alla hälsas välkomna till en trevlig eftermiddag i Missionshuset