Vägsamfälligheten håller ordinarie föreningsstämma 12 april!

Skogsväg

2012-03-13

Ordinarie föreningsstämma
Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening i
Nusnäs Bygdegård Tisdagen den 12 april kl 19.00
Registrering kl .17.00 - 18.00