Bybo

Här kommer några tänkvärda ord på vår dialekt, översättning i stycket nedanför med kursiv stil. Någä tånker um tide så kum.
 Ållär jop em e läjkär, män ändå väldöt oläjkär.
 Ig sir öjt på mätt vis, å du sir öjt på dätt vis.
 Ig kan äd, å du kan äd.
Ig vill järå so , å dug vill järå so.
 Men kum jug att ig dug, å du dug, å Nöjsnäs dug.
 Å åller jop dugum e a nå.
 Å um e jåpas öm a, kum äd å go vådle bra.
 Tänk um äd ädd kunna bi so på el jorde, äd ig e önstjär min e sämne orde.
 Äd e mitji så redan e jort.
 Räken ent minn, att ä jämt gor såm smort.
 Däm så a väj firi våss a fått ligg i bra fö å få til äd Nöjsnäs nu a.

 Av John Green

Några tankar om tiden som kommer.
Allihop är vi lika, men ändå väldigt olika.
Jag ser ut på mitt vis och du ser ut på ditt vis.
Jag kan det och du kan det:

Jag vill göra så och du vill göra så.
Men kom ihåg att jag duger och du duger och Nusnäs duger.
Allihop duger vi till nått.
Om vi hjälps åt kommer det att gå väldigt bra.
Tänk om det hade kunnat bli så på hela jorden, det önskar jag med dessa orden.
Det är mycket som redan är gjort.
Räkna inte med att det skall gå som smort.
De som har varit före oss har legat i bra för att få till det Nusnäs nu har. 

Av John Green